Kroppsidealens vision

”Ett samhälle där alla kroppar får vara precis som de är!”

Vi är en ideell organisation och har behov av frivilligt stöd för att kunna sprida vårt arbete. Hjälp oss i vår kamp att skapa naturliga kroppsideal. 

Vi vill visa hur kroppen ser ut och fungerar i sitt naturliga tillstånd. Här och nu vill vi bidra till att bredda utbudet av bilder på kroppar, så som kroppar ser ut mest. Långa, korta, smala, tjocka, breda, platta, kurviga. Vårt mål är att skapa en plats för alla kroppar från alla sorters bakgrund. Vi är perfekta som vi är.

 

Ändamål

  • Föreningens ändamål är att stödja unga människor som ser på sina kroppar kritiskt och lever med psykisk ohälsa.
  • Föreningen ska bidra med information och initiera aktiviteter för att stötta debatten om ett samhälle där alla är kroppar får vara precis som de är.
  • Arbeta preventivt och stärka den psykiska hälsan hos unga människor.
  • Påverka aktörer inom frågor som rör unga människors situation.
  • Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
KONTAKT

Anki Edenström
anki.edenstrom@formgarda.se
Mobil 0739-320087

Vill ni som företag stötta Kroppsidealen och synas här?

Kontakta Anki Edenström för våra företagsengagemang, tel 0739-320087 eller anki.edenstrom@kroppsidealen.se

 

Betalning och faktura: En faktura skickas med post inom två veckor. Fakturerande företag är Formgårda AB som är initiativtagare till Kroppsidealen.

Jag vill ge ett bidrag till Kroppsidealen

Välj belopp

Villkor

Du är perfekt i dig själv. Ingenting behöver ändras.