Minna, 20 år

”Min kropp och jag, vi har aldrig varit överens. Alltid har det varit något.”

Konstant kroppsångest

Min kropp och jag, vi har aldrig varit överens. Alltid har det varit något. Redan vid nio års ålder höll jag in magen, för jag trodde att jag va tjock. Ganska konstigt när man tänker på det, att ett barn kan få sådana idéer. Idag är jag 20 år och lever fortfarande med konstant kroppsångest. Brösten är för små, magen inte platt nog, rumpan inte fin nog, midjan är för bred, benen inte smala nog, huden för blek. Ja, allt sånt.

När jag tänker på andra

Det spelar ingen roll ifall jag väger mer eller mindre, för det är inte min kropp det är fel på. Felet ligger i hur jag har formats att tänka på min kropp. Utan tillgång till varierande representation av kroppar i olika medier, och folks allmänt tråkiga inställning till okonventionella kroppstyper, har det tyvärr blivit såhär.

Men det spelar ingen roll ifall jag väger mer eller mindre, för det är inte min kropp det är fel på. Felet ligger i hur jag har formats att tänka på min kropp. Utan tillgång till varierande representation av kroppar i olika medier, och folks allmänt tråkiga inställning till okonventionella kroppstyper, har det tyvärr blivit såhär. 

”Min kropp och jag, vi har aldrig varit överens. Alltid har det varit något.”

”Jag vill kunna ändra på folks självbild, och folks attityd gentemot andras kroppar. Åtminstone bidra till en förändring. Så att delta i Kroppsidealen kändes självklart för mig.”

Se fler kroppsideal

Vill du vara med och bidra själv?

 

Vi arbetar för att bredda utbudet av kroppar genom vår digitala plattform. Du kan vara med genom att bidra med egna bilder och berättelser. Du kan självklart vara anonym, du bestämmer om du vill visa ansiktet. Anmälan och förslag på hur du kan ta bilder och vara anonym hittar du nedanför. Vi behöver dig för att förändra idealen.